Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: η αξία της μόνωσης σε κτίρια αναλόγως της λειτουργικής τους

Είναι σε όλους γνωστή η αξία της μόνωσης των κτιρίων και των καταστάσεων σε ότι αφορά στη διείσδυση ή τη διαρροή θερμότητας κατά τη χρήση ή τη λειτουργία.
Η κλασική αντιμετώπιση του θέματος όμως, συνηθίζεται να χρησιμοποιεί τη μόνιμη κατάσταση ως μεθοδολογία για τη διαπίστωση της θερμικής συμπεριφοράς. Έχει αποδειχθεί ότι η μεθοδολογία αυτή αν και προσεγγίζει με ακρίβεια τις συνθήκες χώρων συνεχούς χρήσης, δεν παρουσιάζει τα ίδια αποτελέσματα και στην περίπτωση των συνθηκών μεταβατικής μετάδοσης θερμότητας ή σε περιπτώσεις περιορισμένης κατά τη διάρκεια του ημερήσιου κύκλου χρήσης. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η θέρμανση σχολικών κτιρίων με πρωινό ή μόνο απογευματινό ωράριο ή η περίπτωση γραφείων με ωράριο εργασίας μικρής χρονικής διάρκειας (λ.χ. οκταώρου) ή ακόμα περισσότερο με τη χρήση χώρων σποραδικά. Στις περιπτώσεις αυτές, λόγω του μεταβατικού φαινομένου, κάνει σημαντική την παρουσία της η θερμική μάζα του κτιρίου, η οποία κατά την έναρξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, απορροφά σημαντικά ποσά θερμότητας για να ισορροπήσει με τη θερμοκρασία του χώρου και να επιτρέψει τη δημιουργία συνθηκών άνεσης.
Στην παρούσα διάλεξη θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες λειτουργικής και αποδοτικής χρήσης της μόνωσης, ώστε να λειτουργεί ως πραγματική μεθοδολογία εξοικονόμησης ενέργειας.

Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος,
Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών